Susannes hjemmepleje

Et gratis alternativ til dig som ønsker en privat leverandør.
Du kan gratis vælge os, hvis du er visiteret til personlig pleje eller praktisk bistand.

Kontakt os på tlf.: 71 20 00 48

Personlig pleje

Vi leverer de ydelser, som du som borger er visiteret til efter kvalitetsstandarden i Faaborg-Midtfyn kommune. Dette indebærer som oftest daglig personlig hygiejne, bade og af og påklædning. Ud over den personlige pleje, kan du også visiteres til andre opgaver som f.eks. udskillelser, tilberedning og anretning af mad og mobilitet.

Skulle du have brug for noget som ikke er nævnt her, er vi altid åben for en løsning så Ring på tlf. 7120 0048