Susannes hjemmepleje

Et gratis alternativ til dig som ønsker en privat leverandør.
Du kan gratis vælge os, hvis du er visiteret til personlig pleje eller praktisk bistand.

Kontakt os på tlf.: 71 20 00 48

Praktisk hjælp

Vi leverer de ydelser, som du som borger er visiteret til efter kvalitetsstandarden i Faaborg-Midtfyn kommune.

Dette indebærer som oftest rengøring, tøjvask,  indkøb (støtte til at indtelefonere/udfylde indkøbsseddel) og hverdagens aktiviteter.

Du kan som borger hvert år ansøge om en hovedrengøring.

Skulle du have brug for noget som ikke er nævnt her, er vi altid åben for en løsning så Ring på tlf. 7120 0048